Projekt

Realizujemy projekt dofinansowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020″Wdrożenie TIK w przedsiębiorstwie KARTON-PACK”
Głównym celem realizacji projektu jest zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności operacyjnej oraz zwiększenie produktywności pracowników poprzez wdrożenie systemów teleinformatycznych, stanowiących innowację w zakresie automatyzacji procesów biznesowych.
Celami pośrednimi realizacji projektu są:
– dostosowanie przedsiębiorstwa do oczekiwań partnerów biznesowych w zakresie zastosowania nowoczesnych systemów teleinformatycznych
– usprawnienie procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie.
Oczekiwane efekty:
– efektywniejsze zarządzanie magazynem i optymalizacja stanów magazynowych
– podniesienie efektywności produkcyjnej
– efektywniejsze zarządzanie finansami i monitoring rozliczeń
– wzrost efektywności pracy personelu przy obsłudze rozliczeń i dokumentacji finansowo- księgowej
– zbudowanie jeszcze lepszych relacji biznesowych
;Łączna wartość projektu: 677 730,00 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 286 740,00 PLN
Osoba do kontaktu w sprawie projektu:
Antoni Kaciuba
tel. 603 174 815
mail: tosiek@kartonpack.com.pl

„KARTON – PACK” SPÓŁKA JAWNA
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAN
JAKUB SZYRWINSKI, ANTONI KACIUBA,
BOGDAN PNIEWSKI
Michałowice 101 A
49-314 PisarzowiceZapraszamy do odwiedzenia następujących stron internetowych związanych z funduszami unijnymi:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
www.rpo.opolskie.pl
www.mapadotacji.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka